MÅLGRUPPE

Vi modtager børn der er i alderen 6-16 år ved indskrivning, men med mulighed for at blive hos os indtil det fyldte 18. år. Børn og unge der er opvokset hos os, har derudover mulighed for at blive hos os til det fyldte 23. år, hvis de tildeles efterværn eller anbringes efter § 107.

Vi har 12 døgnpladser fordelt på 2 afdelinger med hver 6 pladser til børn og unge der af forskellige årsager, ikke har mulighed for at bo hjemme.

Børnene kan have været udsat for omsorgssvigt, være følelsesmæssigt truede og have tilknytningsvanskeligheder. Fælles for børnene er, at de har brug for et pædagogisk behandlingsmiljø i familielignende rammer omgivet af omsorgsfulde og troværdige voksne, der alle er i stand til at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for dem.

Mere specifikt, modtager vi børn med nedenstående udfordringer:

  • Psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige udfordringer
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
  • Generelle udviklingsforstyrrelser, herunder bør med autismespektre forstyrrelser
  • Psykiske lidelser der kan indebære samarbejde med psykiatrien
  • Tab og traumer som ex. fysisk, psykisk eller seksuelle overgreb
  • Problemstillinger fra etniske minoritetsfamilier
  • ADHD

Vi har ud over de 6 døgnpladser i hver afdeling 1 aflastningsplads til et barn i samme målgruppe. For at undgå for mange skift for den allerede indskrevne gruppe, modtager vi kun et barn i aflastning, hvis behovet vurderes af varighed på minimum 6 måneder.

I visitationen vil vi altid vurdere om barnet med aktuelle problematikker vil kunne profitere af vores tilbud, samt om barnet vil kunne indgå i den allerede indskrevne gruppe. Dette er gældende for såvel døgn- som ved aflastningspladsen.

w

Direkte kontakt

Tlf: 30285127 Email: Rikke@aabyhus.dk

Elmevej

Adresse: Elmevej 9, 9440 Aabybro Danmark Telefon: 51959440 Mail: Elmevej@aabyhus.dk

Lærkevej

Adresse: Lærkevej 13, 9440  Aabybro Danmark Telefon: 21976737 Mail: Laerkevej@aabyhus.dk