Skole og fritid

Skolegang prioriteres højt i Aabyhus. Vi lægger et stort stykke arbejde i at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte i forhold til, at sikre et stabilt skolefremmøde. Ved indflytning i Aabyhus vil det vurderes, om et skoleskift til Aabybro Skole kunne være gavnligt enten med det samme eller på sigt. Et skoleliv i nærmiljøet skaber gode rammer for at kunne forankres i Aabyhus herunder i selve byen Aabybro samt i det lokale miljø og foreningsliv. Det sikrer bedre adgang til det sociale fællesskab, der er relateret til skolegang herunder klassekammerater og legeaftaler. Aabyhus har et godt kendskab til og samarbejde med b.la. Aabybro Skole, Skolecenter Jetsmark samt Brovst skole. Alle skoler rummer udover almenskolen forskellige specialtilbud.

Aabyhus bakker op om og inviterer til legeaftaler, hvor vi kan bistå det relationelle samvær og derigennem kan hjælpe barnet/den unge med at danne og opretholde sunde, positive relationer med jævnaldrende. Det samme gør sig gældende ift. fritidsaktiviteter. Der er mange muligheder i nærmiljøet, og flere af Aabyhus’ børn og unge går til en fritidsaktivitet. Ved aktiv deltagelse i skole og fritidsaktivitet vil børnene og de unge opleve mestring og succes, hvilket styrker vigtige faktorer som selvtillid og bidrager til et positivt selvbillede. Via deltagelse i skole, fritidsaktivitet, legeaftaler samt aktivitet med Aabyhus’ andre børn og unge betragtes desuden som en naturlig øvebane, hvor de med støtte og vejledning får mulighed for at videreudvikle sine sociale evner.