Familie og netværk

Aabyhus vægter et godt og tæt forældresamabejde i det omfang, det kan lade sig gøre og er hensigtsmæssigt. Vi tager ansvar for den løbende kontakt til forældrene, og vi forsøger på bedst mulig vis at støtte forældrene i samspil med deres børn på en hensigtsmæssig måde. Vi arbejder med udgangspunkt i, at personalet alene er stedfortrædende vigtige voksne i børnenes liv med særlig viden om deres specialpædagogiske behov, mens forældrene anerkendes og værdisættes med deres særlige position som mor eller far for det enkelte barn.