Visitation

Når der visiteres et barn eller en ung til Aabyhus. Er det ledelsen samt fast tilknyttet psykolog, der vurderer om barnet eller den unge med aktuelle problematikker vil kunne profitere af vores tilbud, samt om barnet eller den unge vil kunne indgå i den allerede indskrevne gruppe.

Vi vil derefter invitere anbringende myndighed samt forældre på et besøg på den aktuelle afdeling, hvor vi fremviser de fysiske faciliteter, samt overordnet gennemgår de pædagogiske og behandlingsmæssige tilgange til børnene i huset.

Denne procedure har til formål at sikre, at barnet eller den unge der indskrives, ligger indenfor den ramme af problematikker, som husets samlede kompetencer kan håndtere.

Såfremt alle parter herefter stadig er interesserede i et godt og konstruktivt samarbejde, afholdes der indskrivningsmøde.

I forhold til aflastningspladsen er ovenstående ligeledes gældende. Derudover modtager vi kun et barn eller ung, der har brug for aflastning af minimum 6 måneders varighed.

De fleksible pladser til efterværn samt § 107, er tiltænkt unge der er opvokset i Aabyhus og som er bekendt med de eksisterende rammer og kultur.
Forud for barnet eller den unges indflytning vil der blive etableret et team bestående af to behandlingsansvarlige voksne. De voksne i teamet vælges ud fra, hvad der vurderes at være det bedste match både fagligt og personlighedsmæssigt. Teamet varetager i samarbejde med den pædagogiske leder retningen for den konkrete pædagogiske indsats vedr. barnet eller den unge, herunder de praktiske omstændigheder. Med henblik på at sikre en lødig og udviklingsorienteret behandlingstænkning kombineres den specialpædagogiske erfaring og viden i huset med ekstern supervision varetaget af psykolog med specialiseret viden indenfor området