Velkommen til Elmevej

Direkte telefon: 51959440
Direkte mail: Elmevej@aabyhus.dk

Fysiske rammer

Afdelingen på Elmevej har til huse i et dejligt stort parcelhus midt i Åbybro by. Huset er omgivet af små villaveje, der giver børnene mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter. Vi har en stor have med trampolin, græsplæne til at spille fodbold samt en lille urtehave, som vi flittigt bruger i sommerperioden. Vores lokale folkeskole samt fritidsaktiviteter ligger indenfor gå-afstand. Børnene, der bor hos os, har derfor stor mulighed for at blive integreret i nærmiljøet.

Personalet

 

Louise Leth

Organisk psykoterapeut

Medejer og administrativ leder
Tlf.: 20123528
Mail: Louise@aabyhus.dk

Rikke Tomra Engberg

Pædagog

Medejer og pædagogisk leder
Tlf.: 30285127
Mail: Rikke@aabyhus.dk

Charlotte Virring From

Pædagog

Ditte Dam

Pædagogmedhjælper

Gitte Munch Uldager

Pædagog

Jan Herman Olesen

Lærer

Mette Larsen

Pædagogisk assistent

Anders Holm

Pædagog

Janni Bigum Pedersen

Pædagog

Simone Ferløv Andersen

Pædagog

Mike Larsen

Vikar
Pædagogstuderende

Tinna Hansen

Vikar
Pædagogmedhjælper

Maria Witting

Vikar
Pædagogstuderende

Dagligdagen

Vi efterstræber familielignende rammer i Aabyhus. Vi mener, at vi gennem disse rammer skaber de bedste udviklingsmuligheder.

En del af dagligdagen er, at barnet/den unge begår sig i næriljøet og skaber sig et netværk i Aabybro. Vi støtter barnet/den unge i at skabe og fastholde venskaber til andre børn og unge uden i og udenfor Aabyhus’ rammer.

Vi har fokus på at barnet inddrages i huset. Bl.a. i forhold til strukturen i huset, madlavning, indretning af værelser, pligter såsom værelses rengøring.  Barnet/den unge er medbestemmende i forhold til sit eget liv tilpasset barnets aktuelle udviklingsniveau.

En typisk dag i Aabyhus:

  • Børnene/de unge vækkes mellem kl. 6.30 og 7.00
  • Vi spiser morgenmad i fællesskab fra kl. 7.00 og 7.30
  • Derefter er der afgang til skole.
  • Efter skole er der tid til legeaftaler, lektier samt fritidsaktiviteter.
  • Børnene/de unge har om eftermiddagen en stilletime. Denne time bruges til lektier, værelsesrengøring samt alenetid med en voksen.
  • Vi spiser så vidt muligt aftensmad samlet, der er dog ofte børn og unge, der er til fritidsaktiviteter, hvilket betyder de spiser senere. Legekammerater og venner er velkomne til at spise med hos os. Alle børn og unge har en fast maddag om ugen, hvor de sammen med en voksen forbereder aftensmaden.
  • Efter aftensmaden hygger vi med leg i haven, cykelture eller foran tv.
  • Børnene bliver alle puttet af en voksen. Dette sker efter det enkelte barns behov. Det kan være højtlæsning, et spil kort eller bare hyggesnak

Skole & Fritid

 

Vi samarbejder med PPR i Jammerbugt kommune i forhold til de indskrevne børn og unges skoletilbud.

Vi sikrer at alle børn og unge deltager i skoletilbud og overholder undervisningspligten. Vi har et tæt og dagligt samarbejde med skolerne, hvor vi gennem dialog sikrer at barnet/den unge modtager en god faglig og social skolegang. Skolerne indbydes til de halvårlige statusmøder i Aabyhus. Derudover afholdes der jævnligt netværksmøder med deltagelse af PPR, UU-vejledere, pædagoger, lærere, leder samt Aabyhus. Dette er for at sikre, der sker en udvikling hos barnet/den unge samt at sikre, at der er visiteret til det rette tilbud.

Vi har stor fokus på, at barnet og den unge bliver del af lokalmiljøet. Dette gør vi, bla i form af fritidsaktiviteter og ved at hjælpe med at skabe et socialt netværk lokalt udenfor Aabyhus´ rammer. Vi er opsøgende ifht. legeaftaler med eks. skolekammerater, og ved at lade de indskrevne børn og unge være aktive i de lokale fritidstilbud såsom idrætsforeninger, rideskolen, Jammerbugt ungdomsskole samt spejder. Børnene/de unge understøttes dermed samtidig i deres sociale udvikling og relationer med børn og unge uden for Aabyhus.

Det er en vigtig del af at have et selvstændigt liv at kunne begå sig socialt i ens nærmijø og det er af betydning for ens livskvalitet at kunne skabe sig et netværk, hvor man bor. Derudover arbejder vi på at hjælpe barnet til at skabe og fastholde venskaber til andre børn og unge udenfor Aabyhus´rammer typisk på børnenes skoletilbud eller ved fritidsaktiviteter. Vores hus er altid åben for lege/soveaftaler ligesom vores børn og unge opfordres og støttes i at befærde sig i andres hjem f.eks. hos kammerater.

Aflastningsplads

Vi har 1 aflastningsplads i Aabyhus til et barn i alderen 6-16 år ved indskrivning med mulighed for at blive hos os til det fyldte 18. år. Visitationen er den samme som ved døgnpladserne. For at undgå for mange skift for den allerede indskrevne gruppe, modtager vi kun et barn i aflastning, hvis behovet vurderes af varighed på minimum 6 måneder.

Galleri

Her kan du se billeder af huset på Elmevej

Vi har 2 ledige pladser hos Lærkevej

w

Direkte kontakt

Tlf: 30285127 Email: Rikke@aabyhus.dk

Elmevej

Adresse: Elmevej 9, 9440 Aabybro Danmark Telefon: 51959440 Mail: Elmevej@aabyhus.dk

Lærkevej

Adresse: Lærkevej 13, 9440  Aabybro Danmark Telefon: 21976737 Mail: Laerkevej@aabyhus.dk