Tværfagligt samarbejde

Grundlæggende er vi i Aabyhus opsøgende på sparring i det omfang det kræves for at kunne hjælpe børnene og de unge i Aabyhus på bedste vis. I det daglige arbejder Aabyhus sammen med en lang række forskellige faggrupper. Der er et tæt og godt samarbejde med skolerne. I visse tilfælde kræves daglig kontakt med underviserne herunder opfølgning og planlægning. Vi er løbende i dialog med børnenes eller de unges rådgivere, så de altid er opdaterede ift. det enkelte barns situation. Personalegruppen og ledergruppen modtager kontinuerlig supervision med en fast tilknyttet psykolog. Aabyhus vægter et godt og tæt forældresamarbejde. I forhold til beboernes sundhed arbejder vi naturligvis også sammen med sundhedsvæsenet herunder psykiatri, læge, tandlæge etc.