Visitation

Når der visiteres et barn eller en ung til Aabyhus, vil det være den samlede personalegruppe, med ledelsen som overordnede ansvarlige, der vurderer om barnet/den unge med aktuelle problematikker vil kunne profitere af vores tilbud, samt om barnet/den unge vil kunne indgå i den allerede indskrevne gruppe.

Vi vil derefter invitere anbringende myndighed samt forældre på et besøg på den aktuelle afdeling, hvor vi fremviser de fysiske faciliteter, samt overordnet gennemgår de pædagogiske og behandlingsmæssige tilgange til børnene i huset.

Denne procedure har til formål at sikre, at barnet/den unge der indskrives ligger indenfor den ramme af problematikker, som husets samlede kompetencer kan håndtere.

Såfremt alle parter herefter stadig er interesserede i et godt og konstruktiv samarbejde, afholdes der indskrivningsmøde.

I forhold til aflastningspladsen er ovenstående ligeledes gældende. Derudover modtager vi kun et barn/ung, der har brug for aflastning af minimum 6 måneders varighed.

De fleksible pladser til efterværn samt § 107, er tiltænkt unge der er opvokset i Aabyhus og som er bekendt med de eksisterende rammer og struktur.

w

Direkte kontakt

Tlf: 30285127 Email: Rikke@aabyhus.dk

Elmevej

Adresse: Elmevej 9, 9440 Aabybro Danmark Telefon: 51959440 Mail: Elmevej@aabyhus.dk

Lærkevej

Adresse: Lærkevej 13, 9440  Aabybro Danmark Telefon: 21976737 Mail: Laerkevej@aabyhus.dk