Aflastningsplads

Vi har 1 aflastningsplads i Aabyhus til et barn i alderen 6-16 år ved indskrivning med mulighed for at blive hos os til det fyldte 18. år. Visitationen er den samme som ved døgnpladserne. For at undgå for mange skift for den allerede indskrevne gruppe, modtager vi kun et barn i aflastning, hvis behovet vurderes af varighed på minimum 6 måneder.

w

Direkte kontakt

Tlf: 30285127 Email: Rikke@aabyhus.dk

Elmevej

Adresse: Elmevej 9, 9440 Aabybro Danmark Telefon: 51959440 Mail: Elmevej@aabyhus.dk

Lærkevej

Adresse: Lærkevej 13, 9440  Aabybro Danmark Telefon: 21976737 Mail: Laerkevej@aabyhus.dk