Aflastning

Vi har mulighed for at bruge en af de 6 døgnpladser som en aflastningsplads til et barn i samme målgruppe. For at undgå for mange skift for den allerede indskrevne gruppe, modtager vi kun et barn i aflastning, hvis behovet vurderes af varighed på minimum 6 måneder.